Privacy verklaring

Stork Lijmen exploiteert de webapplicatie desinfectiegel.nu. Zij verwerkt daartoe persoonsgegevens conform de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. Stork Lijmen verwerkt persoonsgegevens t.b.v.: het bestellen en leveren van desinfectiegel. Voor uw bestelling heeft Storklijmen uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en in voorkomende gevallen ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Stork Lijmen verstrekt deze gegevens enkel ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en onze vervoerders en transporteurs.

Stork Lijmen bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw bestelling, tenzij Stork Lijmen op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Nieuwsbrieven en e-mailings

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief met uw e-mailadres. Indien u geen nieuwsbrieven van Stork Lijmen meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via desinfectiegel.nu.

Stork Lijmen behoudt zich het recht voor, deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via desinfectiegel.nu bekend worden gemaakt. Door na wijzigingen gebruik te maken van desinfectiegel.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten.